Productie

Staalframe leveranciers maken gebruik van CNC machines. Deze machines voeren opdrachten uit op basis van in CAD programma’s getekende ontwerpen.

Men spreekt dan van een geïntegreerd systeem, dus een combinatie van een CAD programma en hardware (de machine).

Bekendste leverancier op wereldniveau is Framecad, Frame Factory werkt met deze programmatuur en machines. Op de website van deze leverancier vindt u meer informatie over de werking van de machines. Hier kunt u ook een aantal filmpjes van het productieproces bekijken.

Van projecten worden 3D uitvoeringen aangemaakt, deze worden als controle middel voor start productie aangeleverd. Klik hieronder op de 3D tekening voor enkele voorbeelden.
Frame Factory Staalframe 3D